Kokouksessaan 15.4.2002 suomen kielen lautakunta antoi suosituksen siitä, miten Euroopan tulevien monarkkien nimiä käytetään suomen kielessä. Vanha tapa on ollut, että eurooppalaisten hallitsijoiden nimet on suomalaistettu. Vuonna 1991 lautakunta päätti suosittaa, että vain pohjoismaiden monarkkien nimet suomalaistetaan, mutta etäisempien hallitsijoiden nimet pidetään lähtökielisinä, paitsi jos hallitsijalla on historiasta tuttuja kaimoja, joiden nimet on vanhastaan suomalaistettu. Tehtyyn päätökseen sisältyy varaus, että jokainen tapaus on erikseen harkittava.

Kansainvälisen käytännön mukaisesti Suomessakin mm. historiantutkijat ovat siirtymässä käyttämään historiallisten henkilöiden, niin myös hallitsijoiden, nimiä niiden alkuperäisessä muodossa. Kielilautakunta katsoi, ettei ole syytä pitää Pohjoismaita erikoisasemassa, ja päätti suosittaa käytettäväksi tulevien eurooppalaisten hallitsijoiden nimiä sellaisinaan historiallisten nimimuotojen sijasta. Suositus ei koske historiallisten nimien muuttamista takautuvasti.

Suosituksen mukaan Englannin prinssi Charles ei olisi kuninkaana Kaarle vaan edelleen Charles. Ruotsin tuleva kuningatar olisi Victoria eikä Viktoria.