Suomen Matkailuliiton tiedotteesta oli näkynyt, että Suomen Matkailuliitto ja Matkailun edistämiskeskus aloittavat ”camponomi”-koulutuksen ”entistä pätevämmän leirintäaluetoiminnan vetäjäkunnan” kouluttamiseksi. Lautakunta päätti esittää Suomen Matkailuliitolle, ettei se ottaisi käyttöön sanaa camponomi vaan harkitsisi jotain muuta nimeä, esim. leirimestari, leirintämestari, leirintävalvoja, leirintätarkastaja, leirintäpäällikkö.