Sanan avoin taivutusmuodoissa on m, mutta vain yksi m: avoimen : avoimena. Kun taivutusvartaloon liitetään ominaisuutta ilmaiseva johdin -uus, syntyy johdos avoimuus, jonka merkitys on ’vilpittömyys, avomielisyys, rehtiys, suoruus, rehellisyys’. Samanlaiseen johdokseen ja siis yhteen m:ään on päädytty muissakin n-loppuisten sanojen ominaisuudennimijohdoksissa, esim. happamuus, viattomuus, suolattomuus ja tahdittomuus.

Sekaannuksen syy on helposti nähtävissä. Useat ominaisuudennimijohdokset on tehty adjektiivien komparatiivi- tai superlatiivimuodoista, joiden taivutusvartaloissa on mm, esim. paremman – paremmuus ja parhaimman – parhaimmuus. Näin ovat muodostuneet mm. ominaisuudennimijohdokset nuoremmuus, huonommuus, suuremmuus ja halvemmuus.