Suomen Kirjallisuuspalvelun Seura oli laatinut standardiehdotuksen aakkostuksesta ja ryhmittelystä. Maist. Aarre Huhtalan alustuksen pohjalta lautakunta päätyi seuraavaan ratkaisuun, jota voitaisiin soveltaa yleisesti:

Pääperiaatteena on kirjaimittainen, ei sanoittainen aakkostus. Poikkeuksena on se, että sukunimen ja sitä seuraavan etunimen raja katkaisee aakkostuksen. Yhdysmerkki ei vaikuta aakkostukseen. Esimerkkejä:

Suomen Rooman-instituutti
Suomenselkä
Suomen Sokeri Oy

esiaste
esi-isä

Mäki, Paavo
Mäkinen, Eero

Ylirisku, Raimo
Yli-Risku, Sakari
Ylirisku, Veikko

Sukunimi, joka koostuu useasta erilleen kirjoitetusta sanasta, aakkostetaan kokonaisuutena yhden nimen tavoin. Kuitenkin tällaisen sukunimen voi aakkostaa myös sen viimeisen sanan mukaan. Esim.

Garcia Lorca, Federico
Lorca, Federico Garcia

Sukunimen edellä olevia erikseen kirjoitettuja tai heittomerkillisiä prepositioita sekä preposition ja artikkelin sulaumia ei aakkostuksessa lueta sukunimiin kuuluviksi; poikkeuksena ovat artikkelit. Sen sijaan sukunimeen kuuluviksi lasketaan etuliitteet Mac, Mc, M' ja O'. Esimerkkejä:

Amicis, Edmondo de
d'Annunzio, Gabriele
Boccaccio, Giovanni

MacCarthy, Mary
Maurier, Daphne du

Sukunimen ja paikannimen alussa olevaa artikkelia ei sivuuteta. Kirjan nimen yms. alussa oleva artikkeli voidaan kuitenkin sivuuttaa. Esimerkkejä:

Kleist, Heinrich von
La Fontaine, Jean de

The Lady in the Lake
Lapualaisooppera

Lontoo
Los Angeles

Muiden kirjoitusjärjestelmien kirjaimet joko translitteroidaan tai aakkostetaan eri ryhmäksi asianomaisen kirjoitusjärjestelmän aakkostustavan mukaan.

Numeroita käsitellään aakkostuksessa omana ö-kirjaimen jälkeen tulevana ryhmänään, ja ne järjestetään silloin suuruusjärjestykseen. Kuitenkin on mahdollista sijoittaa numeroita sisältävät ilmaukset aakkostukseen numeroiden lukutavan mukaan. Esimerkkejä:

4H-toiminta
XX vuosisata
1980-luku

Suomen Yritysneuvojat Oy.
Suomen 3M Oy.

tai

Suomen 3M Oy.
Suomen Kommunistinen Puolue

*

Kauppa- ja teollisuusministeriön pyynnöstä oli nimitoimisto laatinut lisäksi suosituksen moniosaisten toiminimien aakkostamisesta esim. yhtiörekisterissä. Tämä suositus oli kielilautakunnan mielestä käyttökelpoinen toiminimien aakkostukseen; sen pääperiaatteet näkyvät seuraavasta aineistosta.

1) Aakkostussanan valinta

a) Toiminimenä henkilönnimi:

K. & H. Annala Oy.
Matti Eloranta Oy.
Oy. A. W. Enbom Ab.
Oy Karl Fazer Ab.
V. A. Hietikko Oy.
Karppinen Oy.
T:mi Topi Pämppi
Werner Söderström Oy.

Aakkostussanaksi otetaan siis sukunimi. Joissakin tapauksissa on tarpeen viite etunimen kohdalle, esim. Werner Söderström Oy.

b) Toiminimestä näkyy myös toimiala:

Edustusliike Ilmari Kittilä Oy.
T. Kivelän konepaja
Kauno Koskisen konekorjaamo
Veneveistämö E. Kuivainen Ky.
Mittarihuolto T. Kurikka Ky.
Raivausliike Matti Mertsalmi
Konepaja Reijo Nurmi Ky.

Puusepänliike Virtanen
Insinööritoimisto Juhana Ylinen

Insinööritoimisto Datex Oy.
Läkemedelsfabriken Medica Ab.
Kaapelitehdas Reka Oy.

Aakkostussanaksi otetaan erisnimi, mutta tarvittaessa tehdään viite myös toimialaa osoittavan sanan kohdalle.

c) Yrityksen nimi + yrittäjän sukunimi:

Asfaltti Oy. Lehtinen
Ky. Computec Kaj Niemi & Kumpp.
Elektro-Musiikki Järvinen ja Kumpp.
Mekanisoitu Valu E. ja H. Salo & Kumpp.

Tällaisissa tapauksissa aakkostus määräytyy yritykselle annetun nimen mukaan.

2) Sanaliiton aakkostus

Kirjaimittainen aakkostus on selkeämpi kuin mm. puhelinluetteloissa noudatettu sanoittainen aakkostus, ja siksi se on pantava etusijaan. Henkilönnimissä, myös toiminimiin sisältyvissä, olisi kuitenkin noudatettava sanoittaista aakkostusta sikäli, että järjestys määräytyy ensisijaisesti sukunimen mukaan, samojen sukunimien keskinäinen järjestys taas etunimen mukaan. Esim.

Kirjaimittainen aakkostus:

Valtionarkisto
Valtioneuvosto
Valtion koulutuskeskus
Valtion painatuskeskus

Sanoittainen aakkostus:

Valtion koulutuskeskus
Valtion painatuskeskus
Valtionarkisto
Valtioneuvosto

Kirjaimittainen aakkostus:

Koneala
Kone Esko Oy.
Kone-info
Koneisto Oy. Ab.
Kone ja Huolto
Konejukka Oy.
Konela Oy. Ab.
Kone-Leinonen Ky.
Kone Oy.
Koneyhtymä Mäkeläinen

Sanoittainen aakkostus (esim. Helsingin puhelinluettelossa):

Kone Esko Oy.
Kone ja Huolto
Kone Oy.
Koneala
Kone-info
Koneisto Oy. Ab.
Konejukka Oy.
Konela Oy. Ab.
Kone-Leinonen Ky.
Koneyhtymä Mäkeläinen

3) Lyhenteitä ja merkkejä sisältävät toiminimet

Lyhenteet luetaan kirjain kirjaimelta:

AA Pikatoimisto ja Kuljetusliike
AA + AA -Kone Oy.
Suunnittelutoimisto AEM Oy.
A-Halli Oy.
PG-Tuote
R.A.T.-tuotteet Oy.
Weilin + Göös

& luetaan et ja sijoitetaan tämän sanan kohdalle:

A & A Suunnittelu
Auto & Metallikalusto
Auto & Varaosa

Jos toiminimeen tuleva lukusana merkitään numerolla, se tulee aakkostuksessa kirjainten jälkeen ja noudattaa numerojärjestystä:

Suomen Äänityspalvelu
Suomen 3M Oy.
Suomen 4H-liitto ry.

H-Talot
H 2-Studio

Asunto-oy. Helsinginkatu 9
ASUNTO-OY. Helsinginkatu 10
asunto-oy. Helsinginkatu 11